BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr 44/104/08 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie ustalenia wysokości premii za IV kwartał 2007 roku Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 z późn.zm.) i § 1 ust.3 uchwały Nr 51/52/2000 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 lipca 2000 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2007 rok ustala się Panu Stanisławowi Studenckiemu Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży premię za IV kwartał 2007 roku w wysokości 40 % wynagrodzenia zasadniczego.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1.Marek Dworakowski
2.Mieczysław Chojnowski
3.Henryk Kłosiński
4.lfred SzymańskiData dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 29 kwi 2008 11:09
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1082 razy