BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 42/101/08 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 14 kwietnia 2008 roku
w sprawie przyznania oraz określenia wysokości dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

Na podstawie § 6 uchwały nr XVIII/92/2000 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 listopada 2000r. oraz Uchwały Nr XXXIII/188/06 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz wysokości dorocznych nagród za osiągnięcia dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Przyznaje następujące nagrody:

1. Zespół Śpiewaczy z Wizny -nagroda zespołowa w wysokości 1 tys. zł.
2. Zespół „Łomżyniacy” -nagroda zespołowa w wysokości 2 tys. zł.
3. Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu -nagroda za całokształt działalności w wysokości 2 tys. zł.
4. Elżbieta Lemańska -nagroda indywidualna w wysokości 1 tys. zł.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki


Członkowie Zarządu:
Marek Dworakowski
Henryk Kłosiński
Alfred Szymański
Mieczysław Chojnowski


Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 29 kwi 2008 10:59
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1196 razy