BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XVI/87/08 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 16 kwietnia 2008 roku
w sprawie nadania honorowego obywatelstwa powiatu łomżyńskiego
Na podstawie § 8 pkt 10 Statutu Powiatu Łomżyńskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/19/98 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łomżyńskiego (Dz. Urz. Woj. Łomż. Nr 26, poz. 238, zm. Dz. Urz..Woj.Podl. z 2000 r. Nr 13, poz. 116 i Nr 29, poz. 443; z 2001 r. Nr 40, poz. 702; z 2003 r. Nr 6, poz. 197 i z 2006 r. Nr 56, poz.624) uchwala się, co następuje:


§ 1

Nadaje się tytuł Honorowego Obywatela Powiatu Łomżyńskiego J.E. Ks. Biskupowi Tadeuszowi Zawistowskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Stefan Popiołek


Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 18 kwi 2008 13:13
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1671 razy