BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 41/97/08 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 01 kwietnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
Na podstawie art. 7 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Mając na uwadze wniosek Wójta Gminy Łomża z dnia 26 marca 2008 r. o wyrażenie opinii w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych, wyraża się pozytywną opinię w przedmiocie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym będącej przedłużeniem istniejącej drogi gminnej nr 105705B- o przebiegu od ul. Wiejskiej do drogi powiatowej nr 1937B - do kategorii drogi gminnej o nr 105705B.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący zarzadu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred SzymańskiData dodania:
Data upublicznienia: środa, 2 kwi 2008 11:04
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1199 razy