BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 41/96/08 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 01 kwietnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
Na podstawie art. 7 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Mając na uwadze wniosek Wójta Gminy Miastkowo z dnia 28 lutego 2008 r. o wyrażenie opinii w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych, wyraża się pozytywną opinię w przedmiocie zaliczenia drogi wewnętrznej bądącej przedłużeniem drogi gminnej nr 105873B przebiegającej przez wieś Kuleszka w kierunku granicy powiatu, do kategorii dróg gminnych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański


Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 2 kwi 2008 11:02
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1186 razy