BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 41/95/08 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 01 kwietnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie pozbawienia kategorii drogi powiatowej.
Na podstawie art. 10 ust.2 w związku z art.6a ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Mając na uwadze wniosek Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 13 marca 2008 r. o wyrażenie opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, wyraża się pozytywną opinię w przedmiocie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2401B Rynek Kilińskiego w Wasilkowie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczacy Zarzadu:
Krzysztof Kozicki


Członkowie Zarządu: 1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 2 kwi 2008 11:00
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1250 razy