BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 40/94/08 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 19 marca 2008 roku
w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego.
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Przekazać nieodpłatnie używany sprzęt komputerowy będący w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Łomży Gminnej Spółce Wodnej ,,Łomża” .

§ 2. Zobowiązać Powiatowy Urząd Pracy w Łomży w którego siedzibie znajduje się sprzęt, o którym mowa w § 1 do wydania go na rzecz Spółki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarzadu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1.Marek Dworakowski
2.Mieczysław Chojnowski
3.Henryk Kłosiński
4.Alfred Szymański

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 2 kwi 2008 10:56
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1378 razy