BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 40/92/ 08 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 19 marca 2008 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2007 rok
Na podstawie art. 199 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) - Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1.
1) Przyjąć sprawozdanie o wykonaniu budżetu powiatu za 2007 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
2) Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 – Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:

1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 2 kwi 2008 10:48
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1367 razy
Ilość edycji: 1