BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XV/82/08 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 11 marca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2007 roku.


Na podstawie art. 43 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 roku, Nr 50, poz. 331) Rada Powiatu Łomżyńskiego uchwala, co następuje:


§ 1


Zatwierdza się sprawozdanie roczne z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2007 roku stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Stefan Popiołek
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 17 mar 2008 11:58
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1376 razy