BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 4/08 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 30 stycznia 2008 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do wyłonienia najkorzystniejszej oferty i nadania regulaminu pracy komisji

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję komisję przetargową do wyłonienia najkorzystniejszej oferty w przetargu publicznym na: „Bankową obsługę budżetu powiatu łomżyńskiego”, w następującym składzie:


1. Wiesław Jemielity - przewodniczący
2. Zbigniew Kowalewski - sekretarz
3.
4. Jerzy Kowalewski
Grażyna Głażewska -
- członek
członek

§ 2.

Nadaję regulamin pracy komisji stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.


STAROSTA

Krzysztof Kozicki
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 5 mar 2008 15:25
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1353 razy