BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 38/88/ 08 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 27 lutego 2008 roku
w sprawie wydania opinii w przedmiocie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Na podstawie art. 7 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się pozytywną opinię w przedmiocie zaliczenia niżej wymienionych dróg wewnętrznych-dojazdowych do pól do kategorii dróg gminnych, z zastrzeżeniem postanowień § 2 uchwały:

1)droga w m. Koziki, dochodzące do drogi powiatowej 1942B z lewej i prawej strony,
2)droga przez wieś Jastrząbka Stara, dochodząca do drogi powiatowej 1996B.

§ 2. Ustalając przebieg dróg gminnych wymienionych w § 1 uchwały należy uwzględnić nową obowiązującą numerację dróg powiatowych ogłoszoną Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 21/144/03 z dnia 18 marca 2003 r. publikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański


Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 4 mar 2008 12:04
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1207 razy