BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 38/86/08 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 27 lutego 2008 roku
w sprawie przekazania zarządu drogi i zawarcia porozumienia w tej sprawie.
Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przekazać z zastrzeżeniem postanowień § 2, w zarząd Wójtowi Gminy Śniadowo dróg powiatowych :
1)nr 1952B na odc. Szabły Młode – Stare Szabły
2)nr 1942B na odc. Koziki – Sierzputy Zagajne
3)nr 1944B na odc. Stara Stacja Śniadowo - Mężenin
4)nr 1950B na odc. od drogi wojew. nr 677 do m. Zagroby
wg załącznika graficznego do uchwały, na czas realizacji inwestycji związanej z ich modernizacją ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz na okres 5 lat po zakończeniu tych inwestycji.

§ 2. Warunkiem zawarcia porozumienia o przekazaniu dróg, o których mowa w § 1 jest pozyskanie niezbędnych środków finansowych na jej modernizację.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu :

1.Marek Dworakowski
2.Mieczysław Chojnowski
3.Henryk Kłosiński
4.Alfred Szymański.


Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 4 mar 2008 12:00
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1238 razy