BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 35/81/08 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 11 stycznia 2008 roku
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora.
Na podstawie art.32 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.z 2001r.,Nr 142,poz.1592 z póżn.zm.) uchwala się, co następuje:

§1

W uchwale Nr 33/77/07 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora skreśla się § 2.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wz. Przewodniczącego Zarzadu:
Marek Dworakowski

Członkowie Zarządu:
1.Mieczysław Chojnowski
2.Henryk Kłosiński
4.Alfred Szymański.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 1 lut 2008 14:23
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1354 razy