BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XIV/76/08 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 30 stycznia 2008 roku
w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Na podstawie art. 38a ust. 5, pkt.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 zm. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214 poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759 i z 2007 r. nr 173, poz. 1218) uchwala się, co następuje:


§ 1

Deleguje się niżej wymienionych radnych jako przedstawicieli Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku:

1) Lech Marek Szabłowski

2) Jarosław Kulesza

Czas delegowania radnych wymienionych w ust. 1 określony jest 3-letnią kadencją Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Stefan Popiołek
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 1 lut 2008 13:58
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1503 razy