BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 34/78/07 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 28 grudnia 2007 roku
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planach na 2008 rok wydatków budżetowych oraz w planach dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych

Na podstwie § 10 pkt 4 uchwały Nr XIII/67/07 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu powiatu na 2008 rok – uchwala się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych podporządkowanych Radzie Powiatu Łomżyńskiego do dokonywania przeniesień:
a) w planie wydatków budżetowych między paragrafami w ramach rozdziału danego działu z wyłączeniem jednak zwiększenia w tym trybie wydatków majątkowych oraz wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników;
b) w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w obrębie jednego rozdziału.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 28 gru 2007 14:47
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1176 razy