BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 46/07 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 07 grudnia 2007 roku
w sprawie organizacji i wykonywania zadań obronnych w 2008 roku
Na podstawie § 2 Zarządzenia Wojewody Podlaskiego Nr 193/07 z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań obronnych w 2008 roku, zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się zasady organizacji i wykonywania zadań obronnych w powiecie łomżyńskim w 2008 roku stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych do realizacji zadań określonych w § 1.

§ 3

Nadzór i koordynację nad realizacją zarządzenia powierza się Podinspektorowi Oddziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łomży.

§ 4

Zarządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2008 roku.

Starosta
Krzysztof Kozicki
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 18 gru 2007 10:06
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1199 razy