BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 32/72/ 07Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 6 grudnia 2007 roku
w sprawie sprzedaży mienia Powiatu Łomżyńskiego
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001r. Nr 142 poz. 1592, Dz. U. 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. 2003r. Nr 162 poz.1568, Dz. U. 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759) oraz art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2004r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782, Dz. U. 2005r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, Dz. U. 2006r. Nr 64 poz. 456, Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601, Dz. U. 2007r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218) i w związku z § 3 pkt. 7 Uchwały nr XV/82/2000 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, uchwala się co następuje:

§1

1.Sprzedać w formie bezprzetargowej nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Łomżyńskiego, położoną w Tarnowie, gmina Miastkowo oznaczoną jako działka nr 533/1 o pow. 0,0290 ha.
2.Sprzedaż następuje na rzecz Roberta i Marty małż. Kłys właścicieli działki sąsiedniej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczacy zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński.
4. Alfred Szymański

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 13 gru 2007 14:20
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1179 razy