BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 32/73/07 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 6 grudnia 2007 roku
w sprawie przekazania w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa mienia Powiatu Łomżyńskiego
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001r. Nr 142 poz. 1592, Dz. U. 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. 2003r. Nr 162 poz.1568, Dz. U. 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759) oraz art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2004r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782, Dz. U. 2005r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, Dz. U. 2006r. Nr 64 poz. 456, Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601, Dz. U. 2007r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218) w związku z uchwałą Nr XI/57/07 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 17 października 2007r.w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa mienia Powiatu Łomżyńskiego, uchwala się co następuje:
§1

Przekazać w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa zabudowaną nieruchomość, stanowiącą własność Powiatu Łomżyńskiego, położoną w Marianowie, gmina Piątnica, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr nr:

1) 3/4 o pow. 4,3317 , 7) 6/13 o pow. 0,0095 ha,
2) 6/14 o pow. 2,8506 a, 8) 8 o pow. 1,8881 ha,
3) 23 o pow. ,9486 , 9) 3/18 o pow. 0,0809 ha,
4) 3/27 o pow. 0,1728 ha, 10) 3/125 o pow. 0,0367 ha,
5) 3/126 o pow. 0,0595 ha, 11) 6/1 o pow. 2,3087 ha,
6) 6 /5 o pow. 0,6714 ha, 12) 6/3 o pow. 0,1147 ha,

dla których jest urządzona w Sądzie Rejonowym w Łomży księga wieczysta KW nr 48.796.

§2

Uchwałę powierza się do wykonania członkom Zarządowi Powiatu:
1) Panu Markowi Dworakowskiemu,
2) Panu Mieczysławowi Chojnowskiemu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Zarzadu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 13 gru 2007 14:18
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1331 razy