BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 29/69/07 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 15 listopada 2007 roku
w sprawie nieodpłatnego przekazania na własność Komendy Miejskiej Policji w Łomży majątku ruchomego Powiatu Łomżyńskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Przekazać nieodpłatnie na własność Komendy Miejskiej Policji w Łomży dwa używane zestawy komputerowe:
W skład każdego z nich wchodzi:
a) jednostka centralna i monitor,
b) klawiatura,
c) myszka.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w.z.Przewodniczącego Zarządu:
Marek Dworakowski Wicestarosta

Członkowie Zarządu:

1. Mieczysław Chojnowski
2. Henryk Kłosiński
3. Alfred Szymański

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 22 lis 2007 12:48
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1314 razy