BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 28/62/ 07 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 29 października 2007 roku
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie prawa trwałego zarządu
Na podstawie art. 4 pkt. 9, art. 11 ust. 1 oraz art. 47 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2004r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782, Dz. U. z 2005r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, Dz. U. z 2006r. Nr 64 poz. 456, Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601, Dz. U. z 2007r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§1


Wyrazić zgodę dla Zespołu Szkół im. Chor. J. Szymańskiego w Marianowie na złożenie wniosku o wygaśnięcie prawa trwałego zarządu do nieruchomości położonej we wsi Marianowo gmina Piątnica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr nr 3/4 o pow. 4,3317 ha, 6/13 o pow. 0,0095 ha, 6/14 o pow. 2,8506 ha, 8 o pow. 1,8881 ha, 23 o pow. 3,9486ha, 3/18 o pow. 0,0809 ha, 3/27 o pow. 0,1728 ha, 3/125 o pow. 0,0367 ha, 3/126 o pow. 0,0595 ha, 6/1 o pow. 2,3087 ha, 6/3 o pow. 0,1147 ha, 6/5 o pow. 0,6714 ha, dla której jest urządzona w Sądzie Rejonowym w Łomży księga wieczysta KW nr 48.796.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Zarzadu:
Krzysztof Kozicki


Członkowie Zarządu:
1.Marek Dworakowski
2.Mieczysław Chojnowski
3.Henryk Kłosiński.
4.Alfred SzymańskiData dodania:
Data upublicznienia: środa, 7 lis 2007 15:28
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1283 razy