BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 26/60/07 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 12 października 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na utworzeniu i prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Łomżyńskiego.
Na podstawie art.31 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. nr 64 poz.593, zm. nr 99, poz. 1001, nr 273, poz. 2703, z 2005r. nr 64, poz. 565, nr 94, poz. 788, nr 164, poz. 1366, nr 179, poz. 1487, nr 180, poz. 1493, z 2006r. nr 135, poz. 950, nr 144, poz. 1043, nr 186, poz. 1380, nr 249, poz. 1831, nr 251, poz. 1844, z 2007r. nr 35, poz. 219, nr 36, poz. 226, nr 48, poz. 320, nr 120, poz. 818) w związku z art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, zm. z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz.558, nr 113. poz.984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004r., nr 102, poz. 1055, nr 167, poz.1759) uchwala się, co następuje:

§ 1
Zatwierdza się wybór oferty Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarządu Okręgowego w Łomży na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na utworzeniu i prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Łomżyńskiego.

§ 2
Niniejsza uchwała stanowi podstawę do zawarcia umowy o realizację zadania.

§ 3
Uchwała zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W.z. Przewodniczącego Zarządu:
Marek Dworakowski

Członkowie Zarządu :
1. Mieczysław Chojnowski
2. Henryk Kłosiński
3. Alfred Szymański
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 18 paź 2007 10:50
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1259 razy