BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 35/07 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 12 października 2007 roku
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łomży.
Na podstawie art.3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1593, z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam nabór na stanowisko urzędnicze –inspektora w Starostwie Powiatowym w Łomży- w Wydziale Finansowym (ogłoszenie o naborze stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia)

§ 2.Powołuje Komisję w celu przeprowadzenia naboru w składzie:

1. Barbara Gorzęba - Przewodniczący Komisji,
2. Wiesław Jemielity – Członek Komisji,
3. Beata Korwek – Sekretarz Komisji.

§ 3. Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem pracy komisji w sprawie naboru stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Ustala się harmonogram postępowania w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze:
1) do dnia 15 października 2007 r. – zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży ogłoszenia o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze,
2) do dnia 29 października 2007 r.( godz. 15.30)- składanie dokumentów przez kandydatów,
3) dnia 30 października 2007 r. – rozpoczęcie pracy Komisji,
4) dnia 30 października 2007 r. – ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,
5) dnia 2 listopada 2007 r. - ogłoszenie o wynikach naboru.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wicestarosta
Marek Dworakowski
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 16 paź 2007 13:03
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1432 razy