BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 31/07 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 12 września 2007 roku
w sprawie powołania Komisji do wyłonienia najkorzystniejszej oferty na przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Łomżyńskiego .

Na podstawie art.34 ust.1 i art.35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1592 z późn.zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuję Komisję w składzie:
1.Wiesław Jemielity - Sekretarz Powiatu – przewodniczący,
2.Barbara Gorzęba - Skarbnik Powiatu – członek,
3.Renata Wierzba - Główny specjalista – członek.

§ 2.

Celem działania Komisji jest wyłonienie najkorzystniejszej oferty na przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie powiatu łomżyńskiego przed ich pochowaniem, na wniosek właściwego organu, do najbliższego szpitala mającego prosektorium.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
Krzysztof Kozicki

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 27 wrz 2007 14:13
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1412 razy