BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 17/07 STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 14 maja 2007 roku
w sprawie wyznaczenia jednostek do świadczenia usług w zakresie usuwania i parkowania pojazdów na terenie powiatu łomżyńskiego.

Na podstawie art. 130a ust. 5b i 5d ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

1. Wyznaczam jednostki usuwające pojazdy:

1) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony:
a/ Pomoc drogowa – Józef Dobrowolski
ul. Rybaki 6, 18-400 Łomża,
b/ Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GOSK – Iwona Gosk
ul. Al. Legionów 152.
2) o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony:
a/ Pomoc drogowa – Józef Dobrowolski
ul. Rybaki 6, 18-400 Łomża,
b/ Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GOSK – Iwona Gosk
ul. Al. Legionów 152, 18-400 Łomża.

2. Wyznaczam jednostkę prowadzącą parking strzeżony:
- Parking strzeżony – Jerzy Chojnowski
ul. Stacha Konwy19/6, 18-400 Łomża.

§2

Wyznaczone jednostki w ramach realizowanych usług współdziałają z Policją i innymi uprawnionymi podmiotami.

§3

Wysokość opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów ustali Rada Powiatu odrębną uchwałą.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
Krzysztof Kozicki
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 27 cze 2007 14:10
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1430 razy