BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 15/07 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 08 maja 2007 roku
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2007 roku dla pracowników
Starostwa Powiatowego w Łomży.
Na podstawie art.34 ust.1 i art.35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 129 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn.zm.) w związku z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam dzień 8 czerwca 2006 roku jako wolny od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Łomży.

§ 2
Zobowiązuje Sekretarza Powiatu do poinformowania o powyższym pracowników Starostwa Powiatowego, a także kierowników jednostek podległych.

§ 3

Ustalam do odpracowania dzień 18 sierpnia 2007 roku.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości pracowników Starostwa Powiatowego poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Starosta
Krzysztof Kozicki

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 27 cze 2007 13:04
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1316 razy