BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 16/33/07 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 12 CZERWCA 2007 ROKU
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem.
Na podstawie art.36 a ust.5 w związku z art.5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty (Dz.U.z 2004r. nr 256, poz.2572, nr 273, poz.2703, nr 281, poz.2781, z 2005r. nr 17, poz.141, nr94, poz.788, nr122, poz.1020, nr131, poz.1091, nr 167, poz.1400, nr 249, poz.2104, z 2006r. nr 144, poz.1043, nr208, poz.1532, nr227, poz.1658, z 2007r. nr 42, poz.273), uchwala się co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem w składzie:
1) Trzech przedstawicieli organu prowadzacego szkołę:
a) Stefan Popiołek - Przewodniczący Komisji,
b) Andrzej Piotrowski - Członek Komisji,
c) Rafał Kołakowski - Członek Komisji,
2) Trzech przedstawicieli organu sprawujacego nadzór pedagogiczny – Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku:
a) Krystyna Wiśniewska - Członek Komisji,
b) Kazimierz Borawski - Członek Komisji,
c) Witold Gronastajski - Członek Komisji,
3) Dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej:
a) Katarzyna Szymańska - Członek Komisji,
b) Beata Jabłonowska - Członek Komisji,
4) Dwóch przedstawicieli Rodziców:
a) Elżbieta Kalinowska - Członek Komisji,
b) Barbara Górska - Członek Komisji,
5) Jeden przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej- ZNP w Łomży,
Ewa Frączek - Członek Komisji .

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU:
Krzysztof kozicki

Członkowie Zarządu:
Marek Dworakowski
Mieczysław Chojnowski
Henryk Kłosiński
Alfred Szymański
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 14 cze 2007 12:30
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1304 razy