BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR VIII / 45 / 07 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 16 maja 2007 roku
w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem.

Na podstawie art.59 ust.1,2 i 6 w związku z art.5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz.U.z 2004r. Nr 256, poz.2572 zm: nr 273,poz.2703, nr 281,poz.2781 z 2005r. nr17,poz.141, nr 94, poz.788, nr 122, poz.1020, nr 131, poz.1091, nr 167, poz.1400 i nr 249, poz.2104 i z 2006r. nr 144, poz.1043, nr 208, poz.1532, nr 227, poz.1658)) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przekształca się z dniem 31 sierpnia 2007 roku Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem poprzez likwidację internatu, funkcjonującego w Zespole.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół w Jedwabnem


Przewodniczący Rady
Stefan Popiołek

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 17 maj 2007 08:53
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1463 razy