BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 8/07 Starosty Łomzyńskiego

z dnia: 19 lutego 2007 roku
w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji stałego dyżuru starosty na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny oraz sytuacji kryzysowych
Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218) zarządzam, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 19/05 z dnia 10 marca 2005 r. Starosty Łomżyńskiego w sprawie organizacji stałego dyżuru starosty na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny oraz sytuacji kryzysowych wprowadzam następujące zmiany:
- w § 2 skreśla się część w brzmieniu: „-Wojciecha Dzierzgowskiego”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
Krzysztof Kozicki
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 15 mar 2007 11:17
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1404 razy