BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 4/9/07 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 12 stycznia 2007 roku
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmu sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży.
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn.zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 118/244/06 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 6 października 2006 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmu sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży wprowadza się następujące zmiany:

1)w tytule uchwały wyrazy „sali konferencyjnej” zmienia się na wyrazy „sal konferencyjnych”,
2)w § 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie „Ustala się zasady wynajmu sal konferencyjnych zlokalizowanych na parterze i II piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Łomży”,
3) w § 1 pkt 3 po wyrazach „non profit” dodaje się wyrazy „oraz instytucji mających siedzibę w budynku Starostwa Powiatowego”.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
Marek Dworakowski
Henryk Kłosiński
Alfred Szymański
Mieczysław Chojnowski
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 23 sty 2007 14:47
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1243 razy