BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 4/07 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 12 stycznia 2007 roku
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/04 Starosty Łomżyńskiego z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łomży


Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 37/04 Starosty Łomżyńskiego z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łomży § 1 otrzymuje brzmienie:
„Powołuję Powiatową Radę Zatrudnienia w Łomży w następującym składzie:
1)Zenon Białobrzeski - przedstawiciel Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Łomżyńskiego,
2)Krzysztof Jan Polkowski - przedstawiciel Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Łomżyńskiego,
3)Alfred Szymański– przedstawiciel Powiatu Łomżyńskiego,
4)Henryk Stanisław Krajewski – przedstawiciel Powiatu Łomżyńskiego,
5)Wiesław Jemielity – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Łomży,
6)Zdzisława Głebocka – przedstawiciel Miasta Łomża,
7)Krystyna Chojnowska – przedstawiciel Regionalnego Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Łomży,
8)Roman Budyka – przedstawiciel OPZZ Rady Województwa Podlaskiego Oddziału Terenowego w Łomży,
9)Janusz Żebrowski– przedstawiciel NSZZ „Solidarność” Oddział w Łomży,
10)Tomasz Gietek – przedstawiciel Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku,
11)Mieczysław Gierłowski – przedstawiciel Cechu Rzemiosł Różnych w Łomży,
12)Zenon Sulewski – przedstawiciel Cechu Rzemiosł Różnych w Łomży,
13)Kazimierz Korytkowski – przedstawiciel Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona” w Łomży,
14)Roman Szmyt - przedstawiciel Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży,
15)Alicja Moroz – Rutkowska – przedstawiciel Stowarzyszenia Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego w Łomży”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
Krzysztof Kozicki
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 18 sty 2007 15:36
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1713 razy