BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 29/06 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 26 października 2006 roku
w sprawie zmiany regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Łomży.
Na podstawie art. 104² § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94 z późn. zm) zarządzam, co następuje:

§ 1

W regulaminie pracy Starostwa Powiatowego w Łomży stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 8/03 Starosty Łomżyńskiego z dnia 7 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia regulaminu pracy Starostwa powiatowego w Łomży, wprowadzam następujące zmiany:

1)w art. 5 § 1 wyraz ,, 8ºº ’’ zastępuje się wyrazem ,, 7 ³° ” ,
2)w art. 12 § 2 otrzymuje:
,, Praca Starostwa odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach: 7³º - 15³°.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty podania jego treści do wiadomości pracowników Starostwa Powiatowego w Łomży.


Starosta
Wojciech Kubrak
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 17 paź 2006 13:22
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1442 razy