BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 25/06 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 25 września 2006 roku
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łomży.
Na podstawie art.3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1593, z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam nabór na stanowisko urzędnicze – podinspektora w Starostwie Powiatowym w Łomży- w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa.

§ 2.Powołuje Komisję w celu przeprowadzenia naboru w składzie:

1.Wacław Sierbiński - Przewodniczący Komisji,
2.Anna Żelachowska - Członek Komisji,
3.Wojciech Dzierzgowski - Członek Komisji,
4.Beata Korwek - Sekretarz Komisji

§ 3. Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem pracy komisji w sprawie naboru stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Ustala się harmonogram postępowania w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze:
1)dnia 25 września 2006 r. – zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze,
2)do dnia 09 października 2006 r.- składanie dokumentów przez kandydatów,
3)dnia 10 października 2006 r. – rozpoczęcie pracy Komisji,
4)dnia 11 października 2006 r. – ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,
5)dnia 12 października 2006 r.- ogłoszenie o wynikach naboru.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
Wojciech Kubrak
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 25 wrz 2006 15:21
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1422 razy