BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 113/233/06 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 28 lipca 2006 roku
w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku.


Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1 Przyjmuje się informację o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu:
Wojciech Kubrak

Członkowie Zarządu:
1.Zbigniew Sokołowski
2.Grzegorz Fidura
3.Henryka Janina Mioduszewska
4.Edmund StepnowskiData dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 8 sie 2006 10:20
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1381 razy