BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarzadzenie Nr 38/03 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 24 listopada 2003 r.
w sprawie w sprawie powołania komisji do wyłonienia najkorzystniejszej oferty i nadania regulaminu pracy komisji.
§ 1
Na podstawie art. 20a ustawy z dnia 10 czerwca 1994r o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 664) i §1 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy ( Dz.U. Nr 82, poz.743)
powołuję komisję w składzie:
Stanisław Kozikowski - przewodniczący
Wiesława Borawska - sekretarz
Anna Jałbrzykowska - członek
do wyłonienia najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania o cenę na wykonanie: - projektu podziału nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomży,
położonej w m.Łomży przy ul. Kwiatowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr nr: 22757; 22704; 22687 i 22696;
-operatu szacunkowego nieruchomości powstałej w wyniku projektu podziału, przewidzianej do zwrotu na rzecz poprzedniego właściciela.
§ 2

Nadaję regulamin pracy komisji stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Łomżyński
Wojciech Kubrak

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 25 lis 2003 08:59
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1683 razy
Ilość edycji: 1