BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 108/216/06 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 9 maja 2006 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Regulamin Organizacyjny Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała nr 120/175/02 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży oraz uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 maja 2003 r., nr 17/34/03, w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży i wprowadzenia tekstu jednolitego regulaminu.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Wojciech KubrakCzłonkowie Zarządu:
1. Zbigniew Sokołowski
2. Grzegorz Fidura
3. Henryka Mioduszewska
4. Edmund Stepnowski
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 11 maj 2006 09:55
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1398 razy