BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 107/213/06 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 25 kwietnia 2006 roku
w sprawie ustalenia wysokości premii za IV kwartał 2005 roku Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży
Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ( Dz. U. Nr 26, poz. 306 z późn.zm.) i § 1 ust. 3 uchwały Nr 51/52/2000 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 lipca 2000 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży, uchwala się co następuje:

§ 1

W związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2005 rok ustala się Panu Stanisławowi Studenckiemu Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży premię za IV kwartał 2005 roku w wysokości 40 % wynagrodzenia zasadniczego.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczacy Zarządu:
Wojciech Kubrak


CzłonkowieZarządu:
1.Zbigniew Sokołowski
2.Grzegorz Fidura
3. Henryka Mioduszewska
4. Edmund Stepnowski
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 26 kwi 2006 14:34
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1232 razy