BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 105/208/06 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 28 marca 2006 roku
w sprawie przyznania oraz określenia wysokości dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

Na podstawie § 6 uchwały Nr XVIII/92/2000 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 listopada 2000r. oraz Uchwały Nr XXXIII/188/06 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz wysokości dorocznych nagród za osiągnięcia dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury, Zarząd Powiatu, uchwala, co następuje:

§ 1

Przyznaje następujące nagrody:

1.Dziecięcemu Zespołowi Kolędniczemu KOLĘDNICY w Zbójnej - nagroda zespołowa w wysokości 1 tys. zł.
2.Kapeli Kurpiowskiej w Nowogrodzie - nagroda zespołowa w wysokości 2 tys. zł.
3.Pani Stanisławie Chyl - nagroda za całokształt w wysokości 1 tys. zł.
4.Panu Kazimierzowi Pawczyńskiemu - nagroda za całokształt w wysokości 1 tys. zł.
5.Pani Janinie Rogowskiej zam. w Grądach Wielkich gm. Jedwabne - indywidualna w wysokości 1 tys. zł.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczacy Zarzadu:
Wojciech Kubrak


Członkowie Zarządu:

Zbigniew Sokołowski
Grzegorz Fidura
Henryka Mioduszewska
Edmund Stepnowski

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 4 kwi 2006 09:05
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1570 razy