BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 6/06 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 10marca 2006 roku
w sprawie powołania komisji do wyłonienia najkorzystniejszej oferty i nadania regulaminu pracy komisji
§1

Na podstawie art. 19 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U.Nr 19 poz.177 ).

powołuję komisję
w składzie:
Stanisław Kozikowski - przewodniczący
Jerzy Kowalewski - sekretarz
Urszula Brożyna - członek

do wyłonienia najkorzystniejszej oferty na wykonanie mebli biurowych t.j. szaf biurowych do pokoju Nr 108, zabudowy rur c.o. w pokoju Nr 108 oraz stolika komputerowego i podstawek pod stację komputerowe w pomieszczeniu „serwerowni” dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej, Starostwa Powiatowego w Łomży.

§2

Nadaję regulamin pracy komisji stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
Wojciech Kubrak
Załącznik do Zarządzenia Starosty
Nr 6/06 z dnia 10 marca 2006r.


REGULAMIN PRACY

Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1.Komisja działa w oparciu o Zarządzenie Starosty Łomżyńskiego Nr 6/06 z dnia
10 marca 2006r.
1.1.Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania.
1.2.Komisję obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz.177), zwanej dalej również „ustawą”, przepisy aktów wykonawczych, wydanych na jej podstawie oraz postanowienia niniejszego regulaminu.
1.3.Komisja jest powołana do przygotowania i przeprowadzenia określonych zadań w pkt 2.
1.4.Komisja pracuje przy obecności co najmniej połowy jej członków.
1.5.Komisja zakończy działalność w dniu podpisania umowy.

Do zadań komisji należy przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie mebli biurowych t.j. szaf biurowych do pokoju Nr 108, zabudowy rur c.o. w pokoju Nr 108 oraz stolika komputerowego i podstawek pod stację komputerowe w pomieszczeniu „serwerowni” dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej, Starostwa Powiatowego w Łomży.

2. Komisja dokona wyboru dostawcy lub wykonawcy po rozpoznaniu cen
funkcjonujących na rynku na podobne dostawy lub usługi poprzez telefoniczne
zapytania o cenę u co najmniej dwóch dostawców lub wykonawców.Starosta
Wojciech KubrakData dodania:
Data upublicznienia: środa, 15 mar 2006 09:18
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1465 razy
Ilość edycji: 2