BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 37/03 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 27 października 2003 r.
w sprawie w sprawie powołania Komisji do odbioru wykonywanych robót na zasilanie i rozdział energii elektrycznej oraz na remont dachu I i II etap.
Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję w składzie:
1.Pan Józef Piątek - przewodniczący,
2.Pani Helena Gerłowska - członek,
3.Pani Anna Żelachowska - członek.


§ 2

Celem działania Komisji jest sprawdzenie czy zrealizowane w.w. prace zostały wykonane zgodnie z umowami.

§ 3

Protokół Komisji o odbiorze w.w. robót będzie podstawą do zapłaty Wykonawcom należności przewidzianej umowami.

§ 4

Postanowienia dotyczące procedury i formy postępowania w przypadku wykrycia wad w wykonaniu robót wynikają z zawartych umów.

§ 5

Komisja rozpoczyna pracę w dniu powołania i dokonuje oddzielnego odbioru poszczególnych zadań.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Łomżyński
Wojciech Kubrak

Otrzymują:
1.Członkowie Komisji – wszyscy
2. a/a
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 28 paź 2003 09:42
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1697 razy