BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXVIII/ 166 /05 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 28 wrzesnia 2005 roku
w sprawie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

Na podstawie art. 12 pkt 4, 5 i 8e w związku z art. 4 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym ((Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1592, zm. z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, zm. z 2003r. nr 162, poz. 1568, zm. z 2004r. nr 102, poz. 1055 ) oraz art. 110 Ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 15 poz. 148, nr 45, poz. 391, nr 65, poz. 594, nr 96, poz. 874, nr 166, poz. 1611,nr 189, poz. 1851 z 2004r. nr 19, poz. 177, nr 93, poz. 890, nr 121, poz. 1264, nr 123, poz. 1291, nr 210, poz. 2135) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do wykonania w okresie 1 marca 2006r. – 31 października 2006r. zadania inwestycyjne pod nazwą :
1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1956B na odc. dr. krajowa 61 – Leopoldowo – Łuby Kurki”;
2) „Przebudowa ciągu drogowego złożonego z odcinków dwóch dróg powiatowych o numerach:
- 1962B Kownaty - Guty
- 1924B Guty – Wyłudzin – Olszyny ”;
3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1964B na odc. Bożejewo Nowe – Bożejewo Stare”;
4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1834B na odc. Wagi – granica powiatu.
współfinasowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu ZPORR.

§ 2. Okresla się limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny dotyczący przebudowy nawierzchni dróg powiatowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Kłosiński


Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr XXVIII /166 / 05
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 28 września 2005r.


LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE


Lp. Zadanie inwestycyjne Jednostka organizacyjna Okres realizacji Łączne nakłady finansowe
PLN Wysokość wydatków w 2006r
Budżet powiatu
15% Budżet państwa
10% Dotacje w ramach programu ZPORR
75%
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1956B na odc. dr. krajowa 61 – Leopoldowo – Łuby Kurki Powiat Łomżyński 2006r. 2.599.304,46 389.895,67 zł 259.930,45 zł 1.949.478,34 zł
2. Przebudowa ciągu drogowego złożonego z odc. dwóch dróg powiatowych nr 1962B Kownaty – Guty i 1924B Guty - Olszyny Powiat Łomżyński 2006r. 3.940.015,29 591.002,30 zł 394.001,53 zł 2.955.011,46 zł
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1964B na odc. Bożejewo Nowe – Bożejewo Stare Powiat Łomżyński 2006r. 538.540,18 80.781,03 zł 53.854,02 zł 403.905,13 zł
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1834B na odc. Wagi – granica powiatu Powiat Łomżyński 2006r. 1.423.608,78 213.541,32 zł 142.360,88 zł 1.067.706,58 zł


Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Kłosiński


Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 3 paź 2005 12:19
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1582 razy