BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXVIII/165 /05 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 28 wrzesnia 2005 roku
w sprawie potwierdzenia kategorii dróg powiatowych nr - 1956B dr. 61 – Leopoldowo – Łuby Kiertany – Łuby Kurki – Miastkowo - 1962B Wizna – Srebrowo – Mrówki – Nieławice – Kokoszki – Guty – Kownaty - 1924B Wiktorzyn – Olszyny – Wyłudzin - Guty - 1834B Jedwabne - Konopki – Borawskie – Supy – Wagi – Dusze – Racibory – Radziłów.

Na podstawie art. 46 ust. 1 i art. 47 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1592, zm. z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, zm. z 2003r. nr 162, poz. 1568, zm. z 2004r. nr 102, poz. 1055 ) w związku z art. 103 ust. 3 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, zm. nr 162, poz. 1126, z 2000r. nr 6, poz. 70, nr 12, poz. 136, nr 17, poz. 228, nr 19, poz. 239, nr 52, poz. 632, nr 95, poz. 1041, nr 122, poz. 1312, z 2001r. nr 45, poz. 497, nr 100, poz. 1084, nr 111, poz. 1194, nr 145, poz. 1623 ) Rada Powiatu, uchwala co następuje:

§ 1. Potwierdza się w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych pod nazwą:
1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1956B na odc. dr. krajowa 61 – Leopoldowo – Łuby Kurki”;
2) „Przebudowa ciągu drogowego złożonego z odcinków dwóch dróg powiatowych o numerach:
- 1962B Kownaty - Guty
- 1924B Guty – Wyłudzin – Olszyny ”;
3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1964B na odc. Bożejewo Nowe – Bożejewo Stare”;
4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1834B na odc. Wagi – granica powiatu.
współfinasowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu ZPORR, że drogi powiatowe nr : 1956B dr. 61 – Leopoldowo – Łuby Kiertany – Łuby Kurki – Miastkowo, 1962B Wizna – Srebrowo – Mrówki – Nieławice – Kokoszki – Guty – Kownaty, 1924B Wiktorzyn – Olszyny – Wyłudzin – Guty, 1964B Bronowo – Janczewo – Bożejewo – Taraskowo – Olszyny, 1834B Jedwabne - Konopki – Borawskie – Supy – Wagi – Dusze – Racibory – Radziłów są zaliczone do kategorii dróg powiatowych na podstawie art. 103 ust. 3 Ustawy z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Kłosiński

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 3 paź 2005 12:16
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1494 razy