BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXVII/163/05 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 24 sierpnia 2005 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
Na podstawie art.45 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r.o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.Nr 91 poz.408 ,z 1992r. Nr 63 poz.315;z 1994r.Nr121 poz.591;z 1995r. Nr 138 poz.682 i Nr 141 poz.692;z 1996r.Nr 24 poz.110;z 1997r.Nr 104 poz.661,Nr 121 poz.769;z 1998r.Nr 106 poz.668,Nr 117 poz.756,Nr162 poz.1115;z 1999r.Nr 28 poz.255 i 256,Nr 84 poz.935;z 2000r.Nr 3 poz.28,Nr 12 poz.136,Nr 43 poz.489,Nr84 poz.948,Nr 120 poz.1268;z 2001r.Nr 5 poz.45,Nr 88 poz.961,Nr 100 poz.1083,Nr111 poz.1193,Nr113 poz.1207,Nr126 poz.1382 i 1383 i 1384,Nr 128 poz.1407;z 2002r.Nr113 poz.984; z 2003r. Nr 45 poz.391, Nr 124 poz. 1151 i 1152, Nr 171 poz.1663, Nr 213 poz.2081, Nr 223 poz.2215; z 2004r.Nr 210 poz.2135, Nr 273 poz. 2703) uchwala się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się zmiany w statucie Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży uchwalone uchwałą nr 3 Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży z dnia 17 czerwca 2005r. w sprawie zmian w statucie Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Henryk Kłosiński
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 26 sie 2005 13:41
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1528 razy