BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXX/188/2022 RADY POWIATU ŁOMZYŃSKIEGO

z dnia: 27 czerwca 2022 r.
w sprawie oceny ekonomiczna - finansowej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2022 r., poz. 528, 583)  oraz art. 53a ust. 4 ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz. U. z 2022 r., poz. 633,655,974 oraz 1079) uchwala, co następuje:

                                                                                          

§ 1

 

Pozytywnie/ negatywnie ocenia się sytuację ekonomiczno – finansową Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Przewodniczący Rady

                                                                                                    

                                                                                    Jan Kuczyński

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 3 paź 2022 14:04
Opublikował(a): Justyna Olbryś
Zaakceptował(a): Justyna Olbryś
Artykuł był czytany: 134 razy