BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 36/03 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 8 października 2003 r.
w sprawie w sprawie powołania komisji do wyłonienia najkorzystniejszej oferty i nadania regulaminu pracy komisji.
§ 1
Na podstawie art. 20a ustawy z dnia 10 czerwca 1994r o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 664) i §1 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy ( Dz.U. Nr 82, poz.743)
powołuję komisję w składzie:
Stanisław Kozikowski - przewodniczący
Wiesława Borawska - sekretarz
Anna Jałbrzykowska - członek
do wyłonienia najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania o cenę na wykonanie operatu szacunkowego lokali mieszkalnych: nr 3 o pow. użytkowej 51,65 m2 i nr 15 o pow. użytkowej 63,80 m2 , stanowiących własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, położonych w budynku mieszkalnym w m. Jedwabne przy ul. Żwirki i Wigury 5 na działkach nr nr: 1453 i 1454 – przeznaczonych do sprzedaży.
§ 2

Nadaję regulamin pracy komisji stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Łomżyński
Wojciech KUBRAK

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 8 paź 2003 10:09
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1770 razy