BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXX/180/20222 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 27 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielania Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego wotum zaufania

Na podstawie art. 12 pkt 6a oraz art. 30 ust. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528, 583) po rozpatrzeniu „Raportu o stanie Powiatu Łomżyńskiego – rok 2021”, uchwala się, co następuje:

§1. Udziela się wotum zaufania Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                                              Jan Kuczyński

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 28 cze 2022 12:13
Opublikował(a): Justyna Olbryś
Zaakceptował(a): Justyna Olbryś
Artykuł był czytany: 166 razy