BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXIX/177/2022 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 23 marca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz 2021r. poz.1038 i 1834) i § 45 ust.2 Statutu Powiatu Łomżyńskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXX/169/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łomżyńskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4513, z 2018 r. poz. 1251 i 4611), uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Zatwierdza się plany pracy komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego na rok 2022 stanowiące załączniki 1 – 6 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                                               Przewodniczący Rady

 

                                                                                                                      Jan Kuczyński

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 24 mar 2022 14:25
Opublikował(a): Justyna Olbryś
Zaakceptował(a): Justyna Olbryś
Artykuł był czytany: 307 razy