BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXIX/174/2022 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 23 marca 2022 roku
w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2022 r. poz. 385) oraz § 13 Statutu Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie stanowiącego załącznik do uchwały nr X/64/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Muzeum Przyrody w Drozdowie i nadania Statutu (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 5230) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Radę Muzeum przy Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie w następującym składzie:

1) Maria Dziekońska – Wicestarosta Łomżyński;

2) Marek Adam Komorowski – Senator Rzeczypospolitej Polskiej;

3) dr hab. Jolanta Marciniuk – profesor Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach;

4) Katarzyna Modzelewska – przedstawiciel Gminy Piątnica, Prezes Fundacji Sztuk i Dialogu;

5) Marta Niklewicz – Przedstawicielka Rodu Lutosławskich;

6) Marek Olbryś – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego;

7) Mariusz Sachmaciński – Dyrektor Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi;

8) dr Marcin Konrad Schirmer - Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego;

9) dr hab. Paweł Skibiński - przedstawiciel Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego;

10) kanonik Aleksander Suchocki – Proboszcz Parafii pw. Świętego Jakuba Apostoła w Drozdowie;

11) dr hab. Krzysztof Sychowicz – Naczelnik Oddziałowego Biura badan Historycznych IPN w Białymstoku;

12) Marian Szymkiewicz – Kierownik Muzeum Przyrody w Olsztynie;

13) Sławomir Zgrzywa – członek Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów.

§ 2.

Kadencja Rady Muzeum trwa 4 lata.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                                Przewodniczący Rady

                                                                                                                                     Jan Kuczyński

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 24 mar 2022 14:20
Opublikował(a): Justyna Olbryś
Zaakceptował(a): Justyna Olbryś
Artykuł był czytany: 344 razy