BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 34/03 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 1 października 2003 r.
w sprawie sprawie powołania komisji w celu dokonania oceny materiałów geodezyjnych i kartograficznych polegających wyłączeniu z zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łomży.
§ 1
Na podstawie § 8 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 roku w sprawie określania rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu ( Dz. U. Nr.49 poz. 493 ), powołuję komisję w składzie:

1. Bogdan Długołęcki - przewodniczący
2. Hanna Radulska - członek
3. Jan Kawecki - członek

§ 2

Celem komisji jest dokonanie oceny materiałów geodezyjnych i kartograficznych znajdujących się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łomży zgodnie z § 7 w/w rozporządzenia .


§ 3

Termin wykonania prac przewidzianych w/w przepisem oraz instrukcją 0-4- Zasady Prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego ustala się na dzień 15 grudnia 2003 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Łomżyński
Wojciech KUBRAK




Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 8 paź 2003 09:57
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1777 razy