BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIX/121/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 13 listopada 2020 roku
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2020 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568, 875) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U.  z 2020r. poz. 920) uwzględniając plan finansowy PFRON na 2020 rok,  uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XV/97/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2020 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wprowadza się następującą zmianę:

            Podział środków PFRON na realizację zadań w 2020 r. w powiecie łomżyńskim określa załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                    Przewodniczący Rady

                                                                                           Jan Kuczyński

                                                                                   

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 16 gru 2020 14:28
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 491 razy