BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIX/120/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 13 listopada 2020 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 

Na podstawie art. 130a ust.6 w związku z art.130a ust. 2a oraz art.130a ust.6c  ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020r., poz.110,   zm. 284, 568, 695, 1087 i 1517) uchwala się, co następuje:

§ 1

 


  1. Ustala się na terenie powiatu łomżyńskiego następujące wysokości opłat za usunięcie z drogi pojazdów oraz wysokości opłat za każdą dobę przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym:

 

1) rower lub motorower – za usunięcie – 70 zł;

    za każdą dobę przechowywania – 10 zł,

2) motocykl – za usunięcie – 160 zł;

    za każdą dobę przechowywania – 17 zł,

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – za usunięcie – 400 zł;

    za każdą dobę przechowywania – 30 zł,

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – za usunięcie – 550 zł;       

    za każdą dobę przechowywania – 40 zł,

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – za usunięcie – 800 zł;

    za każdą dobę przechowywania – 50 zł,

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – za usunięcie – 1150 zł;

    za każdą dobę przechowywania – 100 zł,

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – za usunięcie – 1350 zł,

    za każdą dobę przechowywania – 185 zł.

 


  1. Ustala się na terenie powiatu łomżyńskiego następujące wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu powodującej powstanie kosztów, a następnie odstąpienia od jego usunięcia:

 

1) rower lub motorower – 56 zł,

2) motocykl – 110 zł,

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 240 zł,

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t  – 280 zł,

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 350 zł,

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 625 zł,

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 761 zł.

 § 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego.

 

 § 3

 

Traci moc uchwała nr XI/71/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 9 grudnia 2019 r.    w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz.6132).

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

                                                                                                    Przewodniczący Rady                                                                                                         

                                                                                                         Jan Kuczyński

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 16 gru 2020 14:25
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 523 razy